Aanvraag reservatie fuifzaal Futur

Met dit formulier kun je een aanvraag tot reservatie van fuifzaal Futur indienen. Belangrijk om te weten:  inzenden van dit formulier houdt geen automatische toekenning in. Pas als je bevestiging van ons hebt gekregen, kun je er zeker van zijn dat de fuifzaal voor jou is vastgelegd. De vastlegging is bovendien pas bindend na ondertekening van de gebruiksovereenkomst.

Door dit formulier in te vullen, vraag je ineens ook toestemming aan het college van burgemeester en schepenen voor de organisatie van je evenement. Je moet dus niet meer apart een 'aanvraag evenementen' indienen bij het Evenementenloket.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

1. Evenement

Lokalen:
Begin- en einduur
Van
Tot

2. Organisatie

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke 2

3. Diversen

4. Hoe verder met dit formulier?

Alles ingevuld? Klik dan op 'Klaar' om de aanvraag in te dienen.

Vervolgens krijg je een overzicht en kun je alle ingevulde gegevens nakijken. Als alles in orde is, moet je je aanvraag bevestigen door op 'Voltooien' te klikken.

Pas dan wordt de aanvraag verstuurd.
Je krijgt onmiddellijk een bevestigingsmail.