Aanvraag reservatie fuifzaal Futur

Met dit formulier kun je een aanvraag tot reservatie van fuifzaal Futur indienen. Belangrijk om te weten:  inzenden van dit formulier houdt geen automatische toekenning in. Pas als je bevestiging van ons hebt gekregen, kun je er zeker van zijn dat de fuifzaal voor jou is vastgelegd. De vastlegging is bovendien pas bindend na ondertekening van de gebruiksovereenkomst.

Door dit formulier in te vullen, vraag je ineens ook toestemming aan het college van burgemeester en schepenen voor de organisatie van je evenement. Je moet dus niet meer apart een 'aanvraag evenementen' indienen bij het Evenementenloket.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

1. Organisatie

Jeugdbeweging *

Hoofdverantwoordelijke

2. Evenement

Locatie
Fuifzaal Futur

Begin- en sluitingsuur *
Van
Tot
Doel

3. Eten

Is er eten voorzien? *

4. Veiligheid

Veiligheidsverantwoordelijke

Andere dan de hoofdverantwoordelijke? *
Bewaking tijdens het evenement

Subsidie voor veilige jeugdfuif

Stad Turnhout kan een subsidie geven voor veilige jeugdfuiven. Meer informatie daarover vind je op de website van Futur.

 

Na afloop van de fuif moet je een financieel verslag bezorgen samen met facturen van de uitgaven die in aanmerking komen voor terugbetaling.

Wil je de subsidie aanvragen? *

Als je denkt in aanmerking te komen voor de subsidie, vul dan hieronder in op welke rekening het bedrag gestort mag worden.

5. Publiciteit

Wil je flyers uitdelen op de openbare weg? *
Wil je aankondigingsborden plaatsen langs de openbare weg? *
Wil je spandoeken of feestverlichting hangen langs of over de openbare weg? *
Wil je een geluidswagen gebruiken? *

Je mag geen bijkomende bewegwijzering plaatsen. Er is voldoende bewegwijzering voorzien.

6. Verzekeringen

Je kunt intekenen op de abonnementspolis van Futur. Daarmee ben je verzekerd bij brand en zijn ook de burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid gedekt.

Wil je intekenen? *
Heb je zelf een brandverzekering, een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid of een andere verzekering die betrekking heeft op het evenement? *

7. Logistieke steun

Verantwoordelijke voor de materialen

Andere dan de hoofdverantwoordelijke? *

Podiumelementen (maximum 80 m²), podiumtrapje, nadarhekken, lichtinstallatie en geluidsinstallatie zijn standaard in de zaal aanwezig. Andere materialen moet je zelf huren.

Wat heb je nodig?

8. Diversen

9. Hoe verder met dit formulier?

Alles ingevuld? Klik dan op 'Klaar' om de aanvraag in te dienen.

Vervolgens krijg je een overzicht en kun je alle ingevulde gegevens nakijken. Als alles in orde is, moet je je aanvraag bevestigen door op 'Voltooien' te klikken.

Pas dan wordt de aanvraag verstuurd.
Je krijgt onmiddellijk een bevestigingsmail.